Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία

 

Υπάρχουν χρονικές περίοδοι που η ζωή βιώνεται ως επίπονη λόγω κρίσεων που προκύπτουν από γεγονότα ζωής όπως χωρισμοί και απώλειες, ασθένειες, τραυματικά γεγονότα, ή και φυσιολογικές κρίσεις ζωής και αλλαγές όπως ο γάμος, η γέννηση ενός παιδιού, το μεγάλωμα, η συνταξιοδότηση. Κάτω από την επίδραση τέτοιων γεγονότων μπορεί να βιώσει κανείς έντονο άγχος, θυμό, πανικό, απελπισία, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαταραχές διατροφής.

Σε αυτές τις περιόδους η ικανότητα να τα βγάζουμε πέρα δοκιμάζεται. Το άτομο μπορεί να αυξήσει την προσπάθεια ή και να δοκιμάσει νέους τρόπους. Αν αυτοί δεν πετύχουν διατρέχει τον κίνδυνο μεγαλύτερης αποδιοργάνωσης. Μετά από ένα χρονικό διάστημα 4-6 εβδομάδων με ή χωρίς θεραπεία είτε θα επιστρέψει κανείς στην προηγούμενη κατάσταση είτε θα περάσει σε μια νέα στην οποία ή θα τα βγάζει πέρα καλύτερα ή χειρότερα από πριν.Η συμβουλευτική -είτε βρίσκεται κανείς στην κρίσιμη φάση είτε στην φάση της ήρεμης συνειδητοποίησης ανάγκης αλλαγής - μπορεί να βοηθήσει το άτομο να  περάσει μέσα από τις δυσκολίες με πολύ λιγότερη ψυχική επιβάρυνση, να πάρει αποφάσεις για την ζωή του και να αξιοποιήσει το βίωμά του ως εμπειρία μάθησης.

 

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι δύσκολο να οριστεί εκ των προτέρων καθώς είναι μια δημιουργική από κοινού αναζήτηση και υπάρχει μια ποικιλία επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων τις οποίες ο θεραπευτής επιλέγει να ενεργοποιήσει με βάση το τι ταιριάζει στην προσωπικότητα του κάθε πελάτη. Αυτή η ευελιξία σχετίζεται με την εμπειρία και ικανότητα του θεραπευτή. Προσωπικά εμπνέομαι από τις αρχές του συστημικού μοντέλου θεραπείας όπως η αρχή ότι οι άνθρωποι είναι καταρχήν αυτόνομοι και υπεύθυνοι παρά διαταραγμένοι. Το συστημικό μοντέλο θεραπείας διαχωρίζει τους ανθρώπους από τα προβλήματά τους. Δεν επιδιώκει να βρει τις αιτίες των προβλημάτων στο παρελθόν και δεν βάζει διαγνώσεις (ποιος είναι άρρωστος, θύμα κλπ). Οι ερμηνείες της προβληματικής συμπεριφοράς που στηρίζονται στο παρελθόν (π.χ. προέρχεται από διαλυμένη οικογένεια) μας προσφέρουν λίγη ή και καθόλου βοήθεια στο πώς να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Συχνά επίσης χρησιμοποιούνται προκειμένου να δικαιολογήσουν παρά για να αλλάξουν την προβληματική κατάσταση.

 

Είτε κανείς προέρχεται από «ευτυχισμένη» είτε από «δυσλειτουργική» οικογένεια μεγαλώνει με αδυναμίες και δυνάμεις - στρατηγικές επιβίωσης για να τα βγάζει πέρα στη ζωή. Όταν είναι πια ενήλικας είναι η κατάλληλη εποχή για να επαναξιολογήσει αυτές τις στρατηγικές.

 

Εργάζομαι με ένα εύρος ψυχοθεραπευτικών μεθόδων που απορρέουν από την συστημική οπτική, όπως οι συστημικές ερωτήσεις και οι αφηγηματικές τεχνικές. Χρησιμοποιώ επίσης τεχνικές όπως αυτές της ψυχοθεραπείας Gestalt, της κλινικής ύπνωσης, την καθοδηγούμενη φαντασία, τις τεχνικές χαλάρωσης και τις προβολικές τεχνικές.

Κάθε συνεδρία είναι μια από κοινού διερεύνηση, μέσα σε κλίμα ζεστασιάς και ενεργητικής συμμετοχής από την πλευρά μου στην οποία με τις κατάλληλες παρεμβάσεις θα σας  στηρίξω  να δοκιμάσετε άλλες οπτικές και να πειραματιστείτε με νέες συμπεριφορές.

Μερικά από τα ζητήματα για τα οποία δουλεύω με τους πελάτες μου είναι:

 • Καταθλίψεις και άγχος
 • Προβλήματα σχέσεων στην οικογένεια, με το σύντροφο ή στη δουλειά
 • Προβλήματα στις σχέσεις γονέων παιδιών
 • Σωματικά προβλήματα
 • Θέματα σεξουαλικότητας
 • Προβλήματα διατροφής
 • Δυσκολία στην οριοθέτηση
 • Θέματα αυτοεκτίμησης
 • Πρόσφατη απώλεια
 • Τραυματικές αναμνήσεις ή εμπειρίες κακοποίησης
 • Αίσθημα απώλεια σκοπού και νοήματος στη ζωή
 • Μεταβατικές περίοδοι στη ζωή

Η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη όταν μπορεί να παράσχει στους ανθρώπους μια νέα οπτική για τη συμπεριφορά και τη σκέψη τους και να αυξήσει τα όρια της προσωπικής τους ελευθερίας.